Sharpe Oranı

 • Sharpe oranı Nobel ödüllü William F. Sharpe tarafından geliştirilmiştir.
 • Sharpe oranı, alınan her bir birim risk karşısında elde edilen getiridir.
 • Yatırımın riske göre getirisinin kıyaslanmasında kullanılır.
 • Portföyün performansının değerlendirilmesinde kullanılır.
 • Yatırımcılar, risksiz faiz oranını ortalama getiriden çıkartarak getiri-risk analizini daha sağlıklı yapabilir.
 • Sharpe oranı pozitifse risksiz getiriden daha iyi, negatifse risksiz getiriden daha kötü bir performans gerçekleşmiştir denilebilir.

Sharpe Oranı Nasıl Hesaplanır?

 • Sharpe Oranı = (Portföy Getirisi – Risksiz Getiri Oranı) / Portföyün Riski

Sharpe Oranı – Kritik Noktalar

 • Sharpe oranı, portföyün performansını yatırımcının katlandığı riske göre düzeltir.
 • Benzer riske sahip portföy ya da etflerle karşılaştırıldığında yüksek sharpe oranına sahip portföy daha iyidir. Çünkü daha yüksek getiri sağlamıştır.
 • Sharpe oranı getiri riski hesabında standart sapmayı kullanırken getirilerin normal dağıldığını var sayar. Ancak finansal piyasalar normal dağılıma göre hareket etmez. Çoğunlukla ani ve büyük yükselişler ya da düşüşler yaşanır.
 • Fon yöneticileri sharpe oranını performans için kullanılan periyodu uzatarak manipüle edebilir. Genellikle daha uzun bir periyotta daha kısa bir periyoda göre ortalama volatilite daha düşük olur.