Nakit Akışı – Serbest Nakit Akışı

Nakit Akışı Nedir?

 • Nakit Akışı, bir şirketin nakit ve nakit benzerlerinin şirket içine ve ya şirket dışına akışlarının net miktarıdır.
 • Kısaca şöyle formülize edilebilir:
  Nakit Akışı = Şirket içine Giren Nakit – Şirket dışına çıkan nakit
 • Şirketin hissedarlar için değer yaratabilmesi, pozitif nakit akışı sağlayabilmesine bağlıdır.

Nakit Akışını Anlamak

 • Karlı şirketler bile alacak ya da envanter fazlalığından, sermaye masraflarından, kötü nakit yönetiminden ve benzeri sebeplerden nakit sıkıntısına düşebilir.
 • Nakit akışındaki durum kısa vadeli borçların ödenmesi açısından önemlidir.
 • Yatırımcılar, borçların nakit ile ödenip ödemeyeceğini anlamak için aşağıdaki rasyoyu kullanabilir.
  • (Gelir-Operasyonel Giderler)/ Cari Borç
 • Pozitif nakit akışı aşağıdakilerin öncü göstergesi olabilir:
  • Borçların ödenmesi
  • Likit varlıklardaki değer artışı
  • Yeni işlere ve ya var olan işlere yatırım yapılması
  • Şirket hissedarlarına ödeme yapılması
  • Gelecekteki finansal zorluklar için güvenlik marjı oluşturulması

Serbest Nakit Akışı

 • Serbest Nakit Akışı, şirketin borçlarını ödedikten, kar paylarını dağıttıktan, işini büyüttükten ya da pay geri alımlarını yaptıktan sonra geriye kalan nakittir.
 • Serbest Nakit Akışı hesaplama yöntemi ise şöyledir:
  • Operasyonlardan Gelen Nakit Akışı – Sermaye Harcamaları – Kar Payları
 • Finansal performansın analizi açısından Net Kar’dan daha faydalı olabilir.