Laffer Eğrisi

Laffer Eğrisi Nedir?

  • Arthur Laffer tarafından ortaya atılmıştır.
  • Arzın arttırılması için vergilerin düşürülmesi, piyasadaki fiyatları aşağı çekecek, talep ve satışlar artacak bu da vergi gelirlerinin artmasına neden olacaktır düşüncesine dayanır.
  • Vergilerin arttırılması bir süre sonra tüketiciler için büyük bir negatif etki yaratarak satışları kesecek ve bu da vergi toplanamamasına sebep olacaktır.
Laffer Eğrisi
  • Vergilerin düşürülmesi ise fiyatı azaltıp, satışları ve talebi arttıracağından daha çok vergi toplanmasına yol açar.
  • Bu noktada aşırı seviyelere çıkan vergiler nedeniyle vergi mükelleflerinin vergi kaçırmaya başvurması da vergi gelirini düşüren faktörler arasında sayılabilir.