İmtiyazlı Hisse Senedi

  • Hisse senetleri adi hisse senetleri ve imtiyazlı hisse senetleri olarak ikiye ayrılır.
  • İmtiyazlı hisse senetleri diğer hisse senetlerine göre daha fazla hakka sahiptir.

Temettü

  • İmtiyazlı hisse senetleri, adi hisse senetlerine göre temettü önceliğine sahip olabilir.
  • İmityazlı hisse senetleri, genel olarak adi hisse senetlerine göre daha yüksek temettü verimi alırlar.
  • İmtiyazlı hisse senedi sahipleri genellikle temettü garantisi alırlar.

Tasfiye

  • Tasfiye aşamasında imtiyazlı hisse senedi sahipleri, adi hisse sahiplerine göre varlıklarda daha büyük hak iddia edebilir. Ancak bu iddia tahvil ve bono sahiplerinden daha azdır.

Oy ve Yönetim Kurulunda Temsil Hakkı

  • İmtiyazlı hisse senetleri adi hisse senetlerine göre çok daha fazla oy hakkına sahip olabilir.
  • İmtiyazlı hisse sahipleri, yönetim kurulunda temsil edilme hakkına sahip olabilir.
  • Yönetim kuruluna aday önerebilir.