CAPM

CAPM Nedir?

 • Açılımı, Capital Asset Pricing Model’dir.
 • Özellikle hisse senedi piyasası için sistematik risk ve beklenen getiri arasındaki ilişkiyi gösterir.
 • CAPM formülünün amacı hissenin gerçekçi fiyatlanıp fiyatlanmadığıdır.

CAPM Nasıl Hesaplanır?

 • YG = RF + (Beta * (BG-RF))

  Yatırımın Beklen Getirisi = YG
  Risksiz Faiz Oranı = RF
  Yatırımın Betası = Beta
  Borsanın Beklenen Getirisi = BG
  Market Risk Premium = BG – RF
 • Yatırımcılar, riski ve paranın zaman değerini aşacak yatırımlar yapmaya çalışırlar.
 • Risksiz faiz oranı bu noktada paranın zaman değerini ifade eder.
 • Formülün diğer bölümü ise riski gösterir.
 • Beta, hissenin riskini gösterir. Eğer Beta >1 ise hissenin riski borsadan fazladır, Beta<1 ise borsadan düşüktür. Betaya bakılarak portföyün borsaya göre riski hakkında çıkarım yapılabilir.

CAPM’de Kritik Noktalar

 • Formüldeki beta, riskin hissenin volatilitesiyle ölçüldüğünü varsayar. Ancak fiyat negatif ve pozitif yönde aynı riskle hareket etmez. Bir hissenin volatilitesi de standart değildir çünkü hisseler normal dağılıma göre hareket etmez.
 • CAPM risksiz faiz oranının sabit kalacağını varsayar. Bu da hesaplamalarda yanlışlıklara neden olabilir.
 • CAPM’in hesaplanmasındaki en büyük faktör beklenen getirinin tahmin edilmesidir. Eğer beklenen getiri yüksek bir hassaslıkla tahmin edilebilseydi CAPM formülüne gerek de olmazdı.